Kalite ve Emniyet

Her daim hizmetlerimizin kalitesi önceliğimiz.

Uluslararası Sertifikalar

 ISAGOISO9001ISO14001OHSAS18001RA3
Türkiye
Frankfurt--
Macaristan
Hindistan – Yer Hizmetleri
Hindistan – Delhi Kargo
Mumbai

Amaç

Çelebi'nin kalite konusundaki yaklaşımı, grubun stratejik amacını tercüme ederek sürekli hizmet ve süreç standardizasyonu sağlayan ve Toplam Kalite Yönetimi ilkeleri doğrultusunda müşteri memnuniyetini arttıran pratik uygulamalara dönüştürmektir. Yüksek düzeyde müşteri deneyimi yönetimi, sürdürülebilir hizmet gelişimi sağlamak için ana hedeftir.

Politika

Çelebi'nin kalite konusundaki vizyonu;

Kalite ve müşteri memnuniyetine odaklanan, yeniliğe uyum sağlayan ve hizmetlerine değer katan bir ekip olmak.

Çelebi’nin kalite konusundaki misyonu;

Müşterilerimize sıcaklık, bireysel motivasyon, memnuniyet ve sirket ruhu sağlamak adına çok çalışarak en yüksek hizmet kalitesini sağlamak.

Bu vizyon ve misyon uyarınca, Çelebi “Kalite ve Müşteri Odaklı” kurum kültürü oluşturdu;

 • Dünya çapında benzersiz / standart / kalite yönetimi destekli olarak hizmet sunmak
 • Müşteri deneyimini geliştirmek
 • Değişim, iş dönüşüm stratejisi ve geleceği planlama
 • Entegrasyon ve optimizasyon projeleri ile gelişime yatkınlığı arttırmak
 • Son Teknoloji Kullanımı
 • Tekilleştirme, basitleştirme ve sağlamlaştırma
 • Çevre, Sağlık ve Güvenlik

“Müşteri Odaklı Kalite” kurum kültürünü elde etmek / sürdürmek, toplam kalite yönetimi ilkelerini takip ederek Çelebi Grubu'nda önemli bir rol oynamaktadır:

 • Müşteri Odaklı
 • Toplu Çalışan Katılımı
 • Süreç Merkezli
 • Entegreli Yönetim Sistemi
 • Stratejik ve sistematik yaklaşım
 • Sürekli Gelişim
 • Gerçeklere dayalı kararlar verme
 • İletişim

Emniyet

Emniyet önceliğimiz!

Çelebi Havacılık Holding, tüm faaliyetlerinde emniyetin sağlanmasının öneminin bilinciyle emniyetli bir çalışma ortamı yaratarak oluşması muhtemel her türlü kaybı önlemeyi öncelikli iş hedefi olarak kabul eder. Bu amaçla sürekli olarak süreçlerini geliştirir, uygular ve iyileştirir; böylelikle en yüksek emniyet performansı seviyesine ulaşmayı ve ulusal/ uluslararası standartları karşılamayı, mümkün olduğunda bunların ötesine geçmeyi hedefler.

Yönetimin tüm aşamaları, en üst amirden başlayarak, en yüksek emniyet performansına ulaşılmasından sorumludur. Tüm yöneticiler, uygun insan, ekipman ve finansman kaynaklarını tedarik ederek, emniyet uygulamalarını destekler, etkili emniyet raporlaması ve iletişimini teşvik eder, adil kültür çerçevesinde emniyeti aktif şekilde yönetmek üzere, emniyet yönetimine destek sağlar.

Tüm çalışanların emniyet ile ilgili yükümlülükleri ve sorumlulukları açıkça tanımlanarak, çalışanların gönüllü katılımı esası ile tehlikeler kaynağında tespit edilerek, sıfır kaza hedeflenir.  Tüm faaliyetlerimizde, emniyet prosedürlerine aykırı çalışma kabul edilemez.

Tüm riskler periyodik olarak değerlendirilerek riskleri azaltıcı faaliyetler gerçekleştirilir. Emniyet stratejileri ve süreçlerini uygulamak için yeterli beceri ve eğitime sahip kaynakların mevcut bulunmasını sağlamak amacıyla tüm çalışanlarımızın uygun ve yeterli eğitim almaları sağlanır.

Çelebi Havacılık Holding ve tüm iştirakleri çalışanlarını olay, vaka, kaza ve özellikle ramak kala vaka bildirimleri konusunda cesaretlendirir, ramak kala vaka bildirimlerini ve muhtemel kazaların önlenmesini sağlayan çalışanlarını ödüllendirir.